Terveydenhuollon puolesta

Terveydenhuollon kenttä on ollut pitkään murroksessa. Sote-uudistusta on valmisteltu jo 1990-luvulta alkaen. Murrosvaihe on kestänyt kauan ja 2010-luvun hallitukset ovat kukin vuorollaan pyrkineet tekemään uudistuksen ripeässä tahdissa siinä kuitenkaan onnistumatta. …

Perhelähtöisemmän työelämän ratkaisuja

Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi esitetään paljon monimutkaisia laskukaavoja. Pohjan hyvinvoinnillemme, muun muassa tasa-arvolle, työvoiman saatavuudelle, eläkkeille ja julkisen talouden rahoitukselle muodostaa lopulta yksi yhtälö, jonka ratkaiseminen ei vaadi funktiolaskinta ja taulukkokirjaa. …

Pyrin kansanedustajaksi, koska…

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan antaa korkeimpaan poliittiseen käyttöön kaiken ammattitaitoni ja käytännön työkokemukseni terveydenhuoltoalalta mahdollistaakseni terveydenhuollon eettisesti kestävän laadun, sisäisen ja ulkoisen muutoksen, arvostavan ja rohkean johtamisen. Tiedän millä keinoilla …

Hoitohenkilöstö on mahdollisuutemme

Ikääntyneiden terveydenhuollon kriisi on kytenyt jo vuosikymmenet.  Suomessa ei ole haluttu panostaa riittävästi laadukkaaseen ikääntyneiden hoitoon.  Se ei riitä että sitä tehdään yhdessä kunnan yksikössä tai yhdessä yksityisen hoitolaitoksen yksikössä, …