Perhelähtöisemmän työelämän ratkaisuja

Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi esitetään paljon monimutkaisia laskukaavoja. Pohjan hyvinvoinnillemme, muun muassa tasa-arvolle, työvoiman saatavuudelle, eläkkeille ja julkisen talouden rahoitukselle muodostaa lopulta yksi yhtälö, jonka ratkaiseminen ei vaadi funktiolaskinta ja taulukkokirjaa. Tällä yhtälöllä on kaksi muuttujaa, jotka ovat työ ja perhe. Ratkaisut lähtevät työpaikan asenteista. Perhemyönteisiä asenteita kysytään, kun työntekijä kertoo perheenlisäyksestä, jää perhevapaalle tai tarvitaan työ- ja sijaisjärjestelyitä. Tilanteet ovat yritysten arkea, eivät ongelmia tai uuvuttavia lisärasitteita. Yrityksen ylimmän johdon asenteilla on ratkaiseva vaikutus koko työpaikan asenneilmapiiriin. Siksi johtohenkilöt ja esimiehet tulisi valmentaa ymmärtämään arjen yhtälön eri muuttujia.

Perhevapaa on yksi keskeisimmistä ja keskustelluimmista työn ja perheen yhteensovittamisen keinoista. Perhevapaat kuuluvat jokaisen vanhemman kalenteriin. Myös isän roolia tulee kannustaa perhevapaiden käyttämiseen. Samalla perhevapaisiin kytkeytyy liuta käytännön asioita, jotka takaavat vapaalle jäämisen, vapaalla olemisen ja vapaalta paluun myönteisen kokemuksen. Tulee myös selvittää yksilöllisesti, millaista yhteydenpitoa työntekijä toivoo työpaikalta perhevapaansa aikana ja tarjotaanko vapaan aikana esimerkiksi mahdollisuutta perehdytykseen. On tärkeää tietää ja kirjata, miten työnantaja ja lähiesimies helpottavat töihin paluuta ja miten työkaverit ottavat töihin palaavan vastaan.

Työ ja perhe ovat osa samaa elämää. Siksi työ heijastuu kotiin ja perhe töihin. Arkea helpottaa, kun työvuorojen suunnittelussa, työvuorojen vaihtamisessa ja palaveriaikatauluissa huomioidaan elämä lasten kanssa. Joillakin työpaikoilla lapset esimerkiksi voivat joskus olla vanhempiensa mukana töissä. Yhtälön ratkaisuja on yhtä monta kuin sen ratkojiakin. Työnantajien kannattaa kysyä, mikä toimii ja kehittää kokeillen uusia käytäntöjä. Tärkeää on, että kaikki työntekijät kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti huomioiduiksi.

Yhtälöön ei ole yhden muotin ratkaisua. Perhetilanteita on yhtä monta kuin työntekijöitä. Samalla työ raskaan teollisuuden hitsaamossa asettaa työn ja perheen yhteensovittamiselle toisenlaisia haasteita kuin työ toimistossa tai vastaanotoilla. Siksi yksilölliset tarpeet tulee huomioida tilanteen mukaan ja työpaikkojen etsiä rohkeasti näköisiänsä ratkaisuja.

Miten perhevapaat saadaan jokaisen vanhemman kalenteriin? Löytyisikö työssäkäynnin aikoihin ja tapoihin lisää joustoja? Mikä toisi elämään enemmän vakautta ja vähemmän epävarmuutta? Mistä löytyvät lastenhoidon turvaverkot arjessa ja arjen yllättäessä? Voisimmeko keskustella vähemmän ongelmista ja enemmän onnesta?

Tarvitaan enemmän perhemyönteistä puhetta, perhemyönteisiä asenteita ja ennen kaikkea perhemyönteisiä konkreettisia ratkaisuja. Korkeita ylihuomisen prioriteetteja.

 

Tytti Hyytiä

osastonhoitaja, raskaus- ja synnytyspäivystys

kansanedustajaehdokas Uudestakaupungista

kätilö, terveydenhoitaja, TtM