Pyrin kansanedustajaksi, koska…

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan antaa korkeimpaan poliittiseen käyttöön kaiken ammattitaitoni ja käytännön työkokemukseni terveydenhuoltoalalta mahdollistaakseni terveydenhuollon eettisesti kestävän laadun, sisäisen ja ulkoisen muutoksen, arvostavan ja rohkean johtamisen. Tiedän millä keinoilla tämä onnistuu.

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan että hoitohenkilöstö ei uuvu, ei häviä alalta, saa tehdä eettisesti korkeatasoista työtä, saa tehdä sopivasti haastavaa työtä ja sopivasti kuormittavaa ja saa palkkauksessa ansaitsemansa arvon. Tilanne kentällä on sietämätön. Tiedän millä keinoin tämä muutos onnistuu.

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan antaa käyttöön kaiken tietämykseni käytännön neuvolatyöstä, tuottamani ja tuotetun tutkitun tiedon sekä pitkän käytännön kokemuksen kautta erilaisten lapsiperheiden elämän helpottamiseksi.

Pyrin kansanedustajaksi, koska lasten ja nuorten eteen meidän on tehtävä kaikkemme sillä he ovat tulevaisuus, ylihuomisen työntekijöitä ja toivottavasti perheellisiä. Suomi tarvitsee heistä jokaisen. Haluan luoda nuorille elämäntoivon ja sellaisen tunteen että he ovat yksilöinä tärkeitä ja menestyviä ja että he saavat apua yhteiskunnassamme sitä tarvitsessaan ja että apu on lähellä vaikka epäonnistuisikin.

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan varmistaa että tässä yhteiskunnassa tuetaan ihmisiä ja varmistetaan erityisen varhaisen tuen mahdollisuus sitä tarvitseville. Tiedän mitä tähän muutokseen tarvitaan.

Yhteistyö. Yhteinen tavoite. Välttämätön muutos. Ihmisrakkaus. Ihmisarvo. Oikeudenmukaisuus. Inhimillisyys. Luottamus. Turvallisuus. Terveys. Ennaltaehkäisy. Rehellisyys. Toisen edun tavoittelu. Epäitsekkyys. Tieto.

Tiedon takana on tunne 💚

Ehdolla eduskuntaan.
https://tyttihyytia.fi/

#keskusta🍀